Διεθνείς Δημοσιεύσεις

Για αρκετά χρόνια ασχολήθηκα με την έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω πολλές συμμετοχές σε συνέδρια με παρουσιάσεις. Οι σημαντικότερες εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά.

Bacterial Infections Change Natural History of Cirrhosis Irrespective of Liver Disease Severity

Dionigi E, Garcovich M, Borzio M, Leandro G, Majumdar A, Tsami A, Arvaniti V, Roccarina D, Pinzani M, Burroughs AK, O’Beirne J, Tsochatzis EA.

Am J Gastroenterol. 2017 Apr;112(4):588-596. doi: 10.1038/ajg.2017.19. Epub 2017 Feb 21.

Full text – Pubmed.gov

Biochemical criteria at 1 year are not robust indicators of response to ursodeoxycholic acid in early primary biliary cirrhosis: results from a 29-year cohort study

Papastergiou V, Tsochatzis EA, Rodriguez-Peralvarez M, Thalassinos E, Pieri G, Manousou P, Germani G, Rigamonti C, Arvaniti V, Karatapanis S, Burroughs AK.Aliment Pharmacol Ther. 2013 Dec;38(11-12):1354-64. doi: 10.1111/apt.12522. Epub 2013 Oct 5. Erratum in: Aliment Pharmacol Ther. 2014 Apr;39(8):904. Rodriquez-Peralvarez, M [corrected to Rodriguez-Peralvarez, M].

Full text – Pubmed.gov

Interferon for interferon nonresponding and relapsing patients with chronic hepatitis C

Koretz RL, Pleguezuelo M, Arvaniti V, Barrera Baena P, Ciria R, Gurusamy KS, Davidson BR, Burroughs AK.

Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;(1):CD003617. doi: 10.1002/14651858.CD003617.pub2. Review.

Full text – Pubmed.gov

Renal failure and cirrhosis: a systematic review of mortality and prognosis

Fede G, D’Amico G, Arvaniti V, Tsochatzis E, Germani G, Georgiadis D, Morabito A, Burroughs AK.

J Hepatol. 2012 Apr;56(4):810-8. doi: 10.1016/j.jhep.2011.10.016. Epub 2011 Dec 13. Review.

Full text – Pubmed.gov

Serum ferritin is a discriminant marker for both fibrosis and inflammation in histologically proven non-alcoholic fatty liver disease patients

Manousou P, Kalambokis G, Grillo F, Watkins J, Xirouchakis E, Pleguezuelo M, Leandro G, Arvaniti V, Germani G, Patch D, Calvaruso V, Mikhailidis DP, Dhillon AP, Burroughs AK.
Liver Int. 2011 May;31(5):730-9. doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02488.x. Epub 2011 Mar 6.

Full text – Pubmed.gov

Infections in patients with cirrhosis increase mortality four-fold and should be used in determining prognosis

Arvaniti V, D’Amico G, Fede G, Manousou P, Tsochatzis E, Pleguezuelo M, Burroughs AK.

Gastroenterology. 2010 Oct;139(4):1246-56, 1256.e1-5. doi: 10.1053/j.gastro.2010.06.019. Epub 2010 Jun 14.

Full text – Pubmed.gov

Primary biliary cirrhosis after liver transplantation: influence of immunosuppression and human leukocyte antigen locus disparity

Manousou P, Arvaniti V, Tsochatzis E, Isgro G, Jones K, Shirling G, Dhillon AP, O’Beirne J, Patch D, Burroughs AK.

Liver Transpl. 2010 Jan;16(1):64-73. doi: 10.1002/lt.21960.

Full text – Pubmed.gov

Serum adiponectin levels in different types of non alcoholic liver disease. Correlation with steatosis, necroinflammation and fibrosis

Arvaniti VA, Thomopoulos KC, Tsamandas A, Makri M, Psyrogiannis A, Vafiadis G, Assimakopoulos SF, Labropoulou-Karatza C.

Acta Gastroenterol Belg. 2008 Oct-Dec;71(4):355-60. Erratum in: Acta Gastroenterol Belg. 2009 Apr-Jun;72(2):280.

Full text – Pubmed.gov

Evidence-based diagnosis and locoregional therapy for hepatocellular carcinoma

Pleguezuelo M, Germani G, Marelli L, Xiruochakis E, Misseri M, Manousou P, Arvaniti V, Burroughs AK.

Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2008 Dec;2(6):761-84. doi: 10.1586/17474124.2.6.761. Review.

Full text – Pubmed.gov

Acute upper gastrointestinal bleeding in octogenarians: clinical outcome and factors related to mortality

Theocharis GJ, Arvaniti V, Assimakopoulos SF, Thomopoulos KC, Xourgias V, Mylonakou I, Nikolopoulou VN.

World J Gastroenterol. 2008 Jul 7;14(25):4047-53.

Full text – Pubmed.gov

Endoscopic retrogade cholangiopancreatography is safe and effective method for diagnosis and treatment of biliary and pancreatic disorders in octogenarians

Thomopoulos KC, Vagenas K, Assimakopoulos SF, Giannikoulis C, Arvaniti V, Pagoni N, Nikolopoulou VN.

Acta Gastroenterol Belg. 2007 Apr-Jun;70(2):199-202

Full text – Pubmed.gov

Prevalence of liver steatosis in patients with chronic hepatitis B: a study of associated factors and of relationship with fibrosis

Thomopoulos KC, Arvaniti V, Tsamantas AC, Dimitropoulou D, Gogos CA, Siagris D, Theocharis GJ, Labropoulou-Karatza C.

Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006 Mar;18(3):233-7.

Full text – Pubmed.gov