Εναλλακτικά

Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι με εναλλακτικές θεραπείες καθώς και με βοτανοθεραπεία. Θεωρώ πως η ηρεμία, καθώς και η δύναμη της φύσης μπορεί να μας … σε πολλές καταστάσεις.