Ενδοσκοπική πολυποδεκτομή

Τι είναι οι πολύποδες;

Οι πολύποδες είναι μορφώματα, αρχικά καλοήθη που εμφανίζονται στο έντερο με το πέρασμα της ηλικίας χωρίς να δίνουν συμπτώματα. Οι πολύποδες αν μεγαλώσουν μπορούν να εξελιχτούν σε καρκίνο.

Ποια είναι τα συμπτώματα?

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι οι πολύποδες σπάνια προκαλούν εμφανή συμπτώματα. Συνήθως προκαλούν συμπτώματα, όταν υπάρχει ήδη προχωρημένος καρκίνος. Γι’ αυτό τον λόγο η προληπτική κολονοσκόπηση μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία θεωρείται απαραίτητη και μπορεί να σώσει ζωές.

Η αφαίρεσή τους λέγεται πολυποδεκτομή και γίνεται από γαστρεντερολόγο. Το 90% των πολυπόδων του παχέος εντέρου, μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια σε ενδοσκοπικό κέντρο.

Τι είναι η ενδοσκοπική πολυποδεκτομή;

Η πολυποδεκτομή είναι η αφαίρεση των πολυπόδων κατά την κολονοσκόπηση, προκειμένου να αποφευχθεί η καρκινογένεση. Οι πολύποδες του γαστρεντερικού σωλήνα μπορούν να απομακρυνθούν ενδοσκοπικά μέσω κολονοσκόπησης, ή χειρουργικά, εάν ο πολύποδας είναι πολύ μεγάλος για να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την πολυποδεκτομή εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα και τη θέση του πολύποδα, που πρέπει να αφαιρεθεί.

Γιατί γίνεται η πολυποδεκτομή

Οι πολύποδες στο παχύ έντερο είναι ιδιαίτερα συχνοί στους μεσήλικες. Στατιστικά, οι μισοί από αυτούς θα αναπτύξουν κατ’ ελάχιστον έναν πολύποδα στη διάρκεια της ζωής τους. Ο λόγος που γίνεται η αφαίρεσή τους, είναι πως οι πολύποδες μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του παχέος εντέρου. Είναι γνωστό, ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου αναπτύσσεται όπου υπάρχουν πολύποδες (εκτός κάποιων εξαιρέσεων).

Ποια είναι η προετοιμασία;

Ο γιατρός θα σας δώσει σαφείς οδηγίες για το πώς θα προετοιμαστείτε για την κολονοσκόπηση. Η διαδικασία έχει στόχο να καθαρίσει το έντερο, ώστε να είναι καθαρό το οπτικό πεδίο του ιατρού κατά την κολονοσκόπηση.

Πως γίνεται η αφαίρεση του πολύποδα κατά την κολονοσκόπηση;

Με τη χρήση μικρών και ειδικών εργαλείων που εισέρχονται στο παχύ έντερο κατά την κολονοσκόπηση, ο ιατρός αφαιρεί τους πολύποδες. Ο χρόνος που απαιτείται για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου και την αφαίρεση του πολύποδα, εξαρτάται από τη θέση, το μέγεθος και το σχήμα του πολύποδα. Αυτή η διαδικασία δεν πονάει. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα επιπλοκής και αυτό εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας της αφαίρεσης του πολύποδα.

Κατόπιν, με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου οι πολύποδες εξετάζονται για τη διαπίστωση του ιστολογικού τύπου και αν έχει εμφανιστεί κακοήθεια ή όχι. Όσο νωρίτερα αφαιρέσει κάποιος τους πολύποδες τόσο ευκολότερη και ασφαλέστερη είναι η επέμβαση. Αναλόγως τον ιστολογικό τύπο καθορίζεται και ο επανέλεγχος.

 

∼ Να μη ξεχνάτε πως η προληπτική κολονοσκόπηση σώζει ζωές.