Επαρκέστατη στη λήψη ιστορικού, ευγενής και οικεία ταυτόχρονα,αναλυτική στη διάγνωση της και σαφής στην αντιμετώπιση της περίπτωσης μου.

Doctoranytime, 27 Σεπτεμβρίου 2019